Impressum

Adresa

BIONY s.r.o
Družstevnícka 374/8
934 01 Levice
Slovensko

Zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Nitra.
IČO 52919579
DIČ 2121178653

Kontakt

Tel: +421 905 866 394
info@biony.sk

Za obsah zodpovedá

Mgr. Erika Ráczová

Konateľ

Mgr. Erika Ráczová
PhDr. Renáta Géseová